Toimetus

     

Toimetuse postiaadress: "Õpetajate Leht",
Voorimehe 9, Tallinn 10146, Eesti

Väljaandja: SA Kultuurileht
Voorimehe 9, Tallinn 10146, Eesti

Info: (+372) 6833 110.
Levi, tellimine: (+372) 617 7717  
Faks: (+372) 6833 111.
E-post: artikkel@opleht.ee.

Vastutav toimetaja:

Ajakirja Haridus toimetajad:

Karl Kello (+372) 6833 118,

Raivo Juurak (+372) 6833 117

Kristi Helme (+372) 6833 112

Tiina Vapper (+372) 6833 120

Argo Kerb (+372) 6833 116

Meeli Parijõgi (+372) 6833 114

Reklaamitoimetaja:

Keeletoimetaja:

Korrektor-küljendaja: